RU
UA

RU
UA

Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок

Які ж автомобілі належать до категорії легкових?

Як митниця інтерпретує поняття «легковий автомобіль» в рамках митного законодавства

"Вантажопасажирський автомобiль-фургон", означає транспортний засiб, що має максимально 9 мiсць для сидiння (включаючи водiя), внутрiшнiй простiр якого може без конструктивних змiн використовуватися для перевезення як людей, так i вантажiв.

Деякi моторнi транспортнi засоби цiєї товарної позицiї характеризуються певними ознаками, якi свiдчать про те, що данi транспортнi засоби сконструйованi для перевезення пасажирiв, а не для перевезення вантажiв. Такi ознаки враховуються у випадку, якщо моторний транспортний засiб, зазвичай, має повну масу менш як 5 тонн i має єдиний замкнутий внутрiшнiй простiр, який включає одну зону для водiя i пасажирiв i другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирiв так i вантажiв. До цiєї групи моторних транспортних засобiв вiдносяться автомобiлi, вiдомi як "багатоцiльовi транспортнi засоби", (наприклад, транспортнi засоби типу "фургон", автомобiлi для активного вiдпочинку (sport utility vehicle - SUV), деякi автомобiлi з кузовом типу "пiкап").

Характерними ознаками конструкції легкових автомобілів, зазвичай, є:

(А) наявнiсть постiйно встановлених сидiнь iз пристроями безпеки (наприклад, з ременями безпеки або iз мiсцями для крiплення та/або пристосуваннями для встановлення ременiв безпеки) для кожного пасажира, або наявнiсть стацiонарних мiсць для крiплення та/або пристосувань для встановлення сидiнь i пристроїв безпеки у заднiй зонi салону позаду зони для водiя i переднiх пасажирiв, такi сидiння можуть бути фiксованими, такими, що складаються, такими, що знiмаються, на анкерному крiпленнi, або виносними;

(B) наявнiсть у двох бокових панелях вiкон, якi розташованi у заднiй половинi цих бокових панелей;

(С) наявнiсть дверей з вiкнами, що ковзають, вiдкриваються назовнi або пiднiмаються вгору, розташованих на бокових панелях або у заднiй частинi кузова;

(D) вiдсутнiсть стацiонарної панелi або перегородки мiж зоною для водiя з переднiми пасажирами i задньою зоною, яка може бути використана для перевезення як пасажирiв, так i вантажiв;

(Е) наявнiсть ознак комфорту i оздоблення внутрiшнього простору, а також пристосувань (аксесуарiв) у внутрiшньому просторi всього салону транспортного засобу, якi властивi пасажирським салонам транспортних засобiв (наприклад, килимове покриття, вентиляцiя, внутрiшнє освiтлення, попiльнички).

Якщо ви вирішили ввезти автомобіль і пройти митне оформлення - суму митних платежів Ви завжди можете розрахувати на нашому калькуляторі розмитнення авто.

Автор: Максим Тодорук 30 серпня 2020, 17:00

E-mailmanager@cargoline.com.ua