RU
UA

RU
UA

Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок

Що таке VIN-код автомобіля

Ідентифікаційний номер транспортного засобу (Vehicle identification number, VIN) - унікальний код транспортного засобу, що складається з 17 знаків. У коді представлені відомості про виробника, характеристики автомобіля, а також про рік випуску.

Міжнародною організацією стандартизації (ISO) було запроваджено з 1976 року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля – ISO 3779, згідно з яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер є індивідуальним для кожного автомобіля. Він наноситься на нероз'ємних частинах кузова або шасі (рами) і особливо виготовлених номерних табличках (шильдиках, сервісних наклейках).

Прийняття цього стандарту дозволило створити простий та надійний спосіб класифікації машин та їхнього захисту від крадіжки. Комбінація цифр та букв VIN-коду захищено від перебивки номерів шляхом застосування алгоритму обчислення контрольного числа, якого дотримується абсолютна більшість автовиробників.

Для позначення VIN-коду дозволені такі символи: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Буквені символи I, O, Q заборонені через схожість із цифрами 0 і 1.

Де знаходиться номер кузова (ВІН – код) автомобіля

У всіх сучасних автомобілів VIN номер розташований під лобовим склом за панеллю приладів і видно через спеціальне віконце. Крім того, він дублюється в інших місцях на номерних панелях:

  • На стікері в отворі водійських дверей;
  • На стійці кузова;
  • Під обшивкою підлоги біля порога;
  • На лонжеронах;
  • Під капотом;
  • На перегородці між двигуном та салоном;
  • На двигуні;
  • На чашці кузова;
Де знаходиться VIN-код автомобіля

Стандарт не обмежує місця для встановлення VIN – бренди самостійно вирішують, яким способом вибивати символи та куди кріпити ідентифікатор.

Будова VIN

Будова VIN (ідентифікаційного номера) має таку структуру: WMI, VDS, VIS

ВІН складається з 17 символів і ділиться на три умовні частини:

Будова VIN-кода у США
Будова VIN-кода в Німеччині

WMI (World Manufacturers Identifier)

WMI (World Manufacturers Identifier) - перші три знаки, міжнародний ідентифікаційний код виробника, що позначає країну та виробника з метою його ідентифікації.

WMI зазвичай складається з трьох знаків, що визначаються організаціями, які не є виробниками: перший означає географічну зону, другий – країну у цій зоні, третій – певного виробника. Кожному автовиробнику відповідно до положень ISO 3779 надається один або кілька кодів WMI. Комбінація першого та другого символів дозволяє визначити країну. Третій символ – це буква чи цифра, привласнена національною організацією певному виробнику. Якщо виробник виробляє менше 500 ДТЗ на рік, то третім символом VIN-коду є цифра 9, а виробник ДТЗ визначається наступними трьома символами.

Автовиробник отримує WMI від уповноваженої міжнародної агенції (наразі це Асоціація автомобільних інженерів) і не має права його змінювати.

VDS (Vehicle Description Section)

VDS (Vehicle Description Section) - з четвертого до дев'ятого знаки, інформація, що описує загальні характеристики автомобіля.

VDS включає шість символів - з 4 по 9 та описує тип транспортного засобу та деякі інші технічні дані. Позначення, що входять до VDS, застосовуються заводом-виробником відповідно до нормативних документів держави або регіону за місцем його розташування.

Самі знаки, послідовність їх розташування та зміст визначає виробник. Невикористані позиції виробник має право заповнити вибраними на свій розсуд знаками.

Перші п'ять символів VDS з 4 по 8 позиції VIN-коду найчастіше застосовують для позначення типу транспортного засобу і можуть включати позначення базової моделі (платформи), версії, модифікації типу двигуна, трансмісії, засобів безпеки, типу кузова тощо.

Останній шостий символ VDS на 9-й позиції VIN-коду – контрольний знак (контрольна цифра) заводу-виробника, призначений для захисту від «перебивання» VIN-коду, наприклад, у разі угону транспортного засобу або інших цілей виробника.

VIS (Vehicle Indicator Section)

VIS (Vehicle Indicator Section) - з десятого по сімнадцятий знаки, розпізнавальна частина, що ідентифікує конкретний екземпляр автомобіля.

VIS разом із VDS забезпечує однозначну ідентифікацію всіх автомобілів, випущених виробником протягом останніх 30 років. Якщо виробник бажає включити до складу VIS позначення модельного року чи складального заводу, рекомендується позначати модельний рік на десятій позиції, а складальний завод – на одинадцятій. Більшість європейських та азіатських заводів-виробників вказують код року виготовлення чи модельного року транспортного засобу на першій позиції, код заводу – на другій.

Позиції з дванадцятої по сімнадцяту відведені для виробничого (порядкового) номера транспортного засобу, причому знаки з чотирнадцятого до сімнадцятого включно повинні позначатися цифрами. Якщо виробничий номер складається із шести знаків і менше, вільні поля займають нулями.

Алгоритм перевірки VIN-номера (номер кузова) на автентичність за контрольним числом

Дев'ята позиція ВІН коду завжди виражена числом від 0 до 9 або літерою Х, яка відповідає числу 10. Ця «комірка» приділяється для перевірки коректності VIN. Значення даної позиції можна отримати шляхом арифметичних маніпуляцій над іншими 16 знаками. Як саме?

1. Кожній літері VIN-номера, відповідно до наведених нижче даних, присвоюємо числове значення.

Цифрові значення символів VIN-коду

2. Кожна позиція VIN-номера має власний постійний коефіцієнт, який відображено в таблиці. На прикладі VIN-коду 1VWBP7A37DC141431 заповнюємо графи:

Цифровий еквівалент VIN-коду

3. Підсумовуємо добутки кожного "цифрового еквівалента" VIN на його "коефіцієнт":
1*8 + 5*7 + 6*6 + 2*5 + 7*4 + 7*3 + 1*2 + 3*10 + 4*9 + 3*8 + 1*7 + 4*6 + 1*5 + 4*4 + 3*3 + 1*2 = 293

4. Обчислюємо найближче найменше ціле число, кратне 11, і множимо його на 11:
293/11 = 26.636
26 * 11 = 286

5. Різниця між результатами чисел 3 та 4 пунктів – це число, яке вписується 9 знаком у VIN:
9 знак = 293 – 286 = 7

Якщо залишок дорівнює 10, то на дев'ятій позиції розташовується буква Х. Якщо машина викрадена і VIN-номер був перебитий, то контрольна цифра не відповідає дійсності. Так як викрадачі найчастіше змінюють лише деякі знаки, замінюючи їх «схожими», перевірка зазвичай дає правильні результати. Навіть знаючи цей алгоритм, викрадачі не можуть перебити номер так, щоб підігнати його під контрольне число, не залишивши при цьому слідів, оскільки змінити лише одну цифру буде недостатньо.

Чим відрізняється рік виробництва від модельного року.

Рік виготовлення - календарний рік, у якому виготовлено автомобіль. Модельний рік випуску - умовний рік, який вказується виробником (як правило, наступний за фактичним роком випуску ТЗ).

Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ.

У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати те, що за міжнародним стандартом ISO 3779 виробники ТЗ зазначають в ідентифікаційному номері або календарний, або модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік починається після 1 липня поточного календарного року.

Стандартом ISO-3779 для кодування модельних років виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу у 17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у таблиці.

Модельні роки VIN-коду

Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера (останні 8 знаків).

Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення 10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком, розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік виготовлення взагалі не зазначається.

За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).

Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах виробника ТЗ.

Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуванні, визначити за його ідентифікаційним номером неможливо, то за основу приймається рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ.

Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).

У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в ідентифікаційному номері, збігається з роком початку його експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі і є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного року, зазначеного в ідентифікаційному номері.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, вважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України.

Автор: Максим Тодорук 12 січня 2022, 22:58

E-mailmanager@cargoline.com.ua