RU
UA

RU
UA

Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок

ВВЕЗЕННЯ АВТО ПРИ ПМП, РОЗМИТНЕННЯ АВТО ПРИ ПМП В УКРАЇНІ, ІМПОРТ АВТО ПРИ ПМП

 

Як ввезти автомобіль під час переселення на постійне місце проживання в Україну

Переїжджаючи на постійне місце проживання (ПМП) в Україну, громадяни-нерезиденти можуть зіткнутися з питанням - як ввезти авто при ПМП. Згідно з чинним законодавством такі громадяни можуть користуватися пільгами при ввезенні авто на ПМП.

У той же час, щоб отримати пільги при розмитненні авто при ПМП, потрібне дотримання ряду умов. Розібратися у всіх нюансах часом досить непросто. У цьому випадку може допомогти агент з митного оформлення при ПМП.

Отже, що слід знати, прибуваючи в Україну?

Такі пільги поширюються тільки на громадян-нерезидентів, які постійно проживали в країні вибуття терміном не менше трьох років. Цьому факту має бути документальне підтвердження.

Ввезений в Україну автотранспорт повинен перебувати у володінні того, хто переїжджає, не менше року і мати реєстрацію у відповідних органах країни вибуття.

Ввоз авто при ПМЖ

Імпорт авто при ПМП можливий тільки особами старше 18 років і в кількості однієї одиниці без права продажу протягом двох років.

Ввезеним автотранспортом можуть бути легкові автомобілі незалежно від їх року випуску і відповідності екологічним вимогам, а також автобуси і вантажівки загальною масою до 3,5 тонн, мотоцикли. Не підлягають пільговому ввезенню літаки, вертольоти, певні види яхт.

Причепи та напівпричепи ввозяться на пільгових умовах (не більше одного на кожного в'їжджаючого громадянина-нерезидента) одночасно з перевезенням особистого автотранспорту.

Час надання пільгового ввезення автотранспорту на територію України обмежується шістьма місяцями з моменту отримання дозволу на ПМП.

І, звичайно, на момент перетину кордону автотранспорт, що ввозиться, повинен бути знятий з реєстрації з відміткою про вибуття на постійне місце проживання. Також при собі необхідно мати копії всіх документів.

На багато виникаючі питання про ввезення авто при ПМП допоможе відповісти стаття Митного кодексу України:

Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України

10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:

3) товари, призначенi для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв'язку з переселенням на постiйне мiсце проживання в Україну протягом шести мiсяцiв з дня видачi документа, що пiдтверджує право громадянина на постiйне проживання в Українi, за умови документального пiдтвердження того, що до дня видачi цього документа громадянин проживав на територiї країни, з якої вiн прибув, не менше трьох рокiв:

а) товари, призначенi для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крiм товарiв, що класифiкуються за товарною позицiєю 8802 або одним iз кодiв 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згiдно з УКТ ЗЕД);

б) транспортнi засоби особистого користування, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi на кожного громадянина, який досяг 18-рiчного вiку), за умови документального пiдтвердження того, що до дня видачi документа, що пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi, громадянин був власником (або спiввласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засiб перебував за ним на постiйному облiку (реєстрацiї) у вiдповiдних реєстрацiйних органах країни постiйного мiсця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засiб пiдлягає реєстрацiї в цiй країнi;

в) товари, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi на кожного повнолiтнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД.

11. Товари за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територiю України громадянами у зв'язку з переселенням на постiйне мiсце проживання в Україну iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами вiдповiдно до цього Кодексу, пiдлягають постановцi на тимчасовий облiк в державних реєстрацiйних органах на строк до двох рокiв з оформленням документiв на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути вiдчуженi або переданi у володiння, користування чи розпорядження iншим особам (крiм членiв сiмей таких громадян) упродовж двох рокiв з дня ввезення на митну територiю України лише пiсля сплати особами, якi ввезли їх в Україну, всiх митних платежiв за ставками, чинними на день подання митної декларацiї.

12. Документи на право постiйного користування (з правом вiдчуження) товарами, зазначеними у частинi одинадцятiй цiєї статтi, можуть бути виданi громадянам - власникам цих товарiв пiсля постiйного проживання їх на територiї України протягом двох рокiв з дня митного оформлення таких товарiв.

Список необхідних документів для ввезення авто при ПМП:

Виїзд із суміжної з Україною країни і перетин кордону зазвичай не викликає проблем і зводиться лише до перевірки документів. А ось митні процедури на українському пункті пропуску можуть зайняти кілька годин з урахуванням можливих черг і необхідністю оформити транзитну декларацію. Також на кордоні буде проведено огляд транспортного засобу інспектором Митної служби України, після чого буде виписаний акт огляду, в якому будуть відображені комплектація і пошкодження ТЗ. Потім протягом десяти днів вам необхідно прибути на митний пост за місцем реєстрації, де і відбувається розмитнення авто при ПМП. На період розмитнення автотранспорт повинен знаходитися в зоні митного контролю.

Така процедура може тривати від одного дня до кількох тижнів. Весь цей час вам доведеться обходитися без машини. Такий тривалий термін пояснюється тим, що потрібно надати довідки, яких у вас може не бути на руках, а для їх отримання потрібен певний час. Істотно в рішенні цього питання зможе допомогти митний брокер, який проконтролює наявність всіх необхідних документів для ввезення авто на ПМП і його реєстрації.

Цей пакет документів, зібраний вами і митним брокером, подається на митницю разом з митною декларацією. Митниця приймає рішення про надання пільгового оформлення без сплати митних платежів або видає картку відмови, в якій вказані причини такого рішення з правом оскарження в судовому порядку. Якщо все ж таки доведеться вивезти автомобіль за територію України в режимі реекспорту, то необхідно буде сплатити фінансову гарантію для транзиту митною територією України, яка повертається після перетину кордону.

Якщо ж все гаразд, і спірні питання відсутні, митницею виписується свідоцтво на реєстрацію автотранспорту. Такий автотранспорт ставиться на тимчасовий облік терміном на два роки без права відчуження.

E-mailmanager@cargoline.com.ua